ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Οι εξετάσεις στα εργαστήρια των μαθημάτων Στοιχεία Χημείας,  Χημεία, Βιοχημεία, Εδαφολογία, Γονιμότητα Εδαφών – Θρέψη φυτού – Λιπάσματα, Ρύπανση – Βελτίωση & Εκμετάλλευση Εδαφών θα πραγματοποιηθούν τις ημέρες και ώρες εξετάσεων στη θεωρία, αντίστοιχα.

 

 

Ευχαριστώ,

 

Στέφανος Στεφάνου

Category: Uncategorized
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>