ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να παρουσιάσουν την πτυχιακή τους εργασία στις 11/10/2018 να καταθέσουν στη Γραμματεία αίτηση παρουσίασης από 01 έως 05-10-2018 ώρες 10.00-13.00

Category: Uncategorized
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>