ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕAΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017/18

¨Όσοι φοιτητές επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση κατά το εαρινό εξάμηνο 2017/18 μπορούν να περάσουν από τη γραμματεία για να παραλάβουν τη βεβαίωση. Όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά υπάρχουν στο moodle στο μάθημα Πρακτική Άσκηση.

Category: Uncategorized
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>