ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

Για τους φοιτητές του παλαιού προγράμματος (ΦΠ) οι εξετάσεις των εργαστηρίων Χημείας, Εδαφολογίας, Γονιμότητας – Λιπασμάτων, Βιοχημείας, θα πραγματοποιηθούν την ημέρα και ώρα των εξετάσεων στη θεωρία, αντίστοιχα.

Category: Uncategorized
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>