ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡ. ΖΩΩΝ

Οι εξετάσεις του Εργαστηρίου του μαθήματος “Παθολογία Αγροτικών Ζώων” θα γίνουν την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017, στις 13.00-15.00, στις αίθουσες 19 και 20, μαζί με τη Θεωρία του μαθήματος.
Ο Διδάσκων
Category: Uncategorized
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>