ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των χειμερινών μαθημάτων έχουν όσοι φοιτητές είναι από 8ο εξάμηνο και μεγαλύτερο. (Εισαγωγή 2011/12 και παλαιότερη).

Category: Uncategorized
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>